Centrum duševního zdraví Brandýsko

Poskytujeme terénní a ambulantní služby dospělým lidem se zkušeností s duševním nemocněním. Ti u nás mohou využívat psychiatrickou a psychoterapeutickou podporu, služby klinického psychologa nebo pomoc našich sociálních pracovníků při zvládání běžných životních situací, včetně například pomoci s hledáním zaměstnání. Všechny naše služby jsou bezplatné a spolupráce s námi je ryze dobrovolná.

Principy naší práce

CDZ Brandýsko

Ctíme individuální
a profesionální přístup

 1. Pracujeme systémem case management – každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým plánuje péči a zapojení dalších spolupracujících osob.
 2. Během začátku možné spolupráce zjišťujeme potřeby, přání a situaci každého.
 3. Naše podpora je zjištěným potřebám přizpůsobená a velmi individuální.
 4. Setkání s klientem probíhají u něj doma, v nemocnici, na našem pracovišti nebo jinde podle potřeby.
 5. Citlivě a trpělivě hledáme cestu ke klientům, kteří mají tendenci v obdobích zhoršení příznaků nemoci nebo obecně odmítat veškerou péči a uzavírat se do izolace.
 6. Podle potřeby a přání klienta spolupracujeme s dalšími profesionály, např. ambulantním psychiatrem, praktickým lékařem, pracovníky sociálních služeb apod.

Pracujeme se základními principy zotavení (recovery)

 1. Víme, že duševním onemocněním může onemocnět kdokoli.
 2. Věříme, že z duševního onemocnění se dá zotavit.
 3. Vnímáme každého člověka především jako jedinečného a rovnocenného partnera.
 4. Klíčovou hodnotou naší práce je naděje, že se věci mohou posouvat k lepšímu.

CDZ Brandýsko_zasedačka

Komu a jak pomáháme

Naše centrum podporuje dospělé osoby se závažným duševním nemocněním z okruhu psychóz, poruch nálad či s poruchou osobnosti. V oblasti duševního zdraví spolupracujeme též s lidmi s duální diagnózou (kombinace závažného duševního onemocnění a závislosti). Vítáme spolupráci s rodinnými příslušníky či osobami blízkými klientovi, jemuž pomáháme.

Jakou konkrétní pomoc nabízíme

Služba sociální rehabilitace

 1. V rámci sociální rehabilitace spolupracujeme s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním od 16 do 65 let věku, kteří mají trvalé bydliště v našem spádu nebo se v této oblasti dlouhodobě zdržují, anebo mají k této oblasti stálé vazby.
 2. Naše klienty podporujeme při aktivizaci a zapojení do běžné komunity.
 3. Poskytujeme sociální poradenství (dávky, dostupné služby, dluhy atd.).
 4. Zajišťujeme podporu při užívání medikace, pomoc při zajištění zdravotních prohlídek či sledování celkového zdravotního stavu.
 5. Pomáháme při udržení nebo zlepšení kvality života.
 6. Poskytujeme podporu v domácím prostředí.
 7. Pracujeme s rodinou a blízkými (edukace, společné schůzky atd.).
 8. Zprostředkováváme psychiatrickou péči a psychoterapeutické služby.
 9. Pomáháme při hájení práv a zájmů lidí s duševním onemocněním.
 10. Poskytujeme komplexní přístup k řešení obtížných životních situací, krizovou intervenci a psychologické poradenství.

Služba chráněné bydlení

 1. Služba chráněné bydlení je určena pro osoby, které mají zkušenost s duševní nemocí, a chtějí se osamostatnit. Cílem je vytvořit pro klienta bezpečné zázemí a poskytnout mu podporu pro získání dovedností a sebedůvěry, a to v takové míře, která snižuje závislost na poskytované službě a umožní klientovi v budoucnu využít službu s nižší mírou podpory nebo žít ve vlastním bydlení.
 2. V chráněných podmínkách má klient možnost vyzkoušet si samostatné bydlení a všechny činnosti s ním spojené (například péči o domácnost, péči o vlastní osobu nebo hospodaření s financemi).
 3. Chráněné bydlení má tréninkový charakter a není náhradou za sociální bydlení.
 4. Klienti bydlí v samostatných uzamykatelných pokojích v bytech v běžné zástavbě (společně bydlí maximálně 2 lidé), mají k dispozici sdílené společné prostory, pracovník není stále přítomen. Míru podpory si domlouvá klient individuálně, v rozsahu min. 4 hodin měsíčně.
 5. Pro zařazení do pořadníku zájemců o chráněné bydlení nás neváhejte kontaktovat. Naši pracovníci jsou pro Vás k dispozici ve všední dny od 9.00 do 17.00 hod.
 6. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ je ke stažení zde.
 7. SAZEBNÍK ÚHRAD KE SLUŽBĚ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ je ke stažení zde.

V jaké lokalitě působíme

Zdravotní a sociální služby poskytujeme lidem fakticky bydlícím ve spádové oblasti. Spádová oblast pokrývá území pověřené obce Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čelákovice a Úvaly. Konkrétně se jedná o obce: Borek, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Brázdim, Čelákovice, Dobročovice, Dřevčice, Dřísy, Hlavenec, Horoušany, Hovorčovice, Jenštejn, Jirny, Káraný, Konětopy, Kostelní Hlavno, Křenek , Květnice, Lázně Toušeň, Lhota, Měšice, Mochov, Mratín, Nehvizdy, Nová Ves, Nový Vestec, Podolanka, Polerady, Přezletice, Radonice, Sibřina, Sluhy, Sudovo Hlavno, Svémyslice, Šestajovice, Škvorec, Úvaly, Veleň, Vyšehořovice, Zápy, Záryby, Zeleneč, Zlatá, Zlonín.

Pokud nepatříte do této spádové oblasti, nebo hledáte pro sebe či pro své blízké jiný typ podpory, zkuste se podívat na webové stránky Fokusu Praha nebo na stránky obdobných organizací poskytující komunitní služby.

291-291-max
brandys

Financování a registrace

Brandýs nad Labem-Stará BoleslavCentrum duševního zdraví Brandýsko je spolufinancováno městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

EU-SPOLUFINANCOVÁNO BarevnéK poskytování sociální služby využíváme finanční podpory z Programu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV“ na rok 2023 v rámci projektu reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000063, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost +.

Centrum je registrováno v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako služba Sociální rehabilitace (identifikátor 4134002) a Chráněné bydlení (identifikátor 5878280). Činnost centra je v souladu s  cíly a posláním služby.

Přejít nahoru