Nabízíme individuální a profesionální přístup

Pracujeme systémem case management – každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým plánuje péči a zapojení dalších spolupracujících osob.

Během začátku možné spolupráce zjišťujeme potřeby, přání a situaci každého klienta.

Naše podpora je zjištěným potřebám přizpůsobená a velmi individuální.

Setkání s klientem probíhají u něj doma, v nemocnici, u nás v CDZ nebo jinde podle potřeby.

Citlivě a trpělivě hledáme cestu ke klientům, kteří mají tendenci v obdobích zhoršení příznaků nemoci nebo obecně odmítat veškerou péči a uzavírat se do izolace.

Podle potřeby a přání klienta spolupracujeme s dalšími profesionály, např. ambulantním psychiatrem, praktickým lékařem, pracovníky sociálních služeb apod.

Pracujeme se základními principy zotavení (recovery)

  • Víme, že duševním onemocněním může onemocnět kdokoli.
  • Věříme, že z duševního onemocnění se dá zotavit.
  • Vnímáme každého člověka především jako jedinečného a rovnocenného partnera.
  • Klíčovou hodnotou naší práce je naděje, že se věci mohou posouvat k lepšímu.