Komu pomáháme

Jsme tu pro dospělé osoby se závažným duševním nemocněním z okruhu psychóz, poruch nálad či s poruchou osobnosti. V oblasti duševního zdraví spolupracujeme též s lidmi s duální diagnózou (kombinace závažného duševního onemocnění a závislosti).

Vítáme spolupráci s rodinnými příslušníky či osobami blízkými klientovi, který patří do naší péče.

Kdy nejčastěji pomáháme

  • Při chronických bludech a halucinacích.

  • Při nedostatečném náhledu na nemoc a vyhýbání se léčbě.

  • Při opakovaných výjezdech záchranné služby nebo Policie ČR do domácnosti dotyčného člověka.

  • Při opakované hospitalizaci.

  • Při agresivitě nebo sebevražedné tendenci.

  • Při rychlém střídání psychických stavů.

  • Při narušení kognitivních funkcí, jako je neschopnost plánování a rozhodování.

  • Při omezené schopnosti péče o sebe a domácnost.

  • Při osamělosti, bezdomovectví, nezaměstnanosti v produktivním věku.

Kde pomáháme

Spolupracujeme s lidmi fakticky bydlícími ve spádové oblasti. Spádová oblast pokrývá území měst Brandýs nad Labem a Čelákovice a oblasti kolem nich. Úplně přesně se jedná o území pověřené obce Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a území pověřené obce Čelákovice (viz mapa níže).